top of page

Restaurants

- Vip lounge -

THÔNG TIN DỰ ÁN

In addition to this, you need to know more about it.

  • Công trình: lounge & cigar bar

  • Phong cách: art decor

  • Thiết kế : CKAA JSC

  • Hoàn thành: đang thi công hoàn thiện

  • Diện tích: ~ 500 m2

bottom of page