top of page

Residentials

- Rustic apartment -

THÔNG TIN DỰ ÁN

In addition to this, you need to know more about it.

  • Công trình: căn hộ cao cấp

  • Phong cách: rustic

  • Thiết kế: CKAA JSC

  • Năm hoàn thiện: 2018

  • Địa điểm: Times City

  • Diện tích: ~ 300 m2

bottom of page