Residentials 

- Rustic apartment -

         THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Công trình: căn hộ cao cấp

  • Phong cách: rustic

  • Thiết kế : C.K.A.A JSC

  • Năm hoàn thiện: 2018

  • Địa điểm: Times City

  • Diện tích: ~300 m2