top of page

Residentials

- T9 apartment -

THÔNG TIN DỰ ÁN

In addition to this, you need to know more about it.

  • Công trình: căn hộ cao cấp

  • Phong cách: hiện đại

  • Thiết kế: CKAA JSC

  • Năm hoàn thiện:

  • Địa điểm: T9 Times City

  • Diện tích: m2

bottom of page