top of page

Shop

- Rosemary boutique -

         THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Công trình: chuỗi shop quần áo cao cấp Anh

  • Phong cách: hiện đại

  • Thiết kế & thi công : C.K.A.A JSC

  • Hoàn thành: 2012-2013

bottom of page