top of page

Văn phòng

- PICO Nguy n Trãi -

THÔNG TIN DỰ ÁN

In addition to this, you need to know more about it.

  • Công trình: khu văn phòng PICO

  • Phong cách: hiện đại, neo classic

  • Thiết kế & thi công: CKAA JSC

  • Địa điểm: 346 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN

  • Hoàn thành: 2019

bottom of page