top of page

Residentials

- Park Hill 11 apartment -

THÔNG TIN DỰ ÁN

In addition to this, you need to know more about it.

  • Công trình: căn hộ cao cấp

  • Phong cách: triết chung

  • Thiết kế: CKAA JSC

  • Năm hoàn thiện: 2018

  • Địa điểm: Park Hill 11 Times City

  • Diện tích: 220 m2

bottom of page