top of page

Residentials 

- Park Hill 10 apartment -

         THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Công trình: căn hộ cao cấp

  • Phong cách: triết chung

  • Thiết kế : C.K.A.A JSC

  • Năm hoàn thiện: 2018

  • Địa điểm: Park Hill 10 Times City

  • Diện tích: 180 m2

bottom of page