top of page

Residentials

- Ninh Bình resort -

THÔNG TIN DỰ ÁN

In addition to this, you need to know more about it.

  • Công trình: resort

  • Phong cách: truyền thống Bắc Bộ

  • Thiết kế : CKAA JSC

  • Địa điểm dự án: Tam Cốc, Ninh Bình

  • Diện tích: > 1000 m2

bottom of page