top of page

Residentials

- Mỹ Đình Pearl -

THÔNG TIN DỰ ÁN

In addition to this, you need to know more about it.

  • Công trình: căn hộ cao cấp

  • Phong cách: hiện đại, rustic

  • Thiết kế: CKAA JSC

  • Địa điểm: Mỹ Đình Pearl, Cầu Giấy, HN

  • Diện tích: 150 m2

bottom of page