top of page

Văn phòng

- Trung tâm đào to MB -

         THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Công trình: trung tâm đào tạo của tập đoàn MB

  • Phong cách: hiện đại

  • Thiết kế concept: C.K.A.A JSC

  • Diện tích:  800 m2

bottom of page