top of page

Residentials

- Lancaster apartment -

THÔNG TIN DỰ ÁN

In addition to this, you need to know more about it.

  • Công trình: căn hộ cao cấp

  • Phong cách: triết chung Paris concept

  • Thiết kế: TOKO design

  • Thi công: CKAA JSC

  • Hoàn thiện: 2018

  • Địa điểm dự án: 20 Núi Trúc, Ba Đình, HN

  • Diện tích: 350 m2

bottom of page