top of page

Shop

- ITA boutique -

THÔNG TIN DỰ ÁN

In addition to this, you need to know more about it.

  • Công trình: shop quần áo cao cấp

  • Phong cách: hiện đại

  • Thiết kế & thi công: CKAA JSC

  • Hoàn thành: 2015

  • Địa điểm:

  • Diện tích:

bottom of page