Shop

- ITA boutique -

         THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Công trình: shop quần áo cao cấp

  • Phong cách: hiện đại

  • Thiết kế & thi công: C.K.A.A JSC

  • Hoàn thành: 2015

  • Địa điểm: 

  • Diện tích: