top of page

Residentials

- Luxury duplex -

THÔNG TIN DỰ ÁN

In addition to this, you need to know more about it.

  • Công trình: căn hộ cao cấp

  • Phong cách: luxury

  • Thiết kế & thi công: CKAA JSC

  • Hoàn thiện: 2020

  • Địa điểm: quận 1, TP HCM

  • Diện tích: 350 m2

bottom of page