top of page

Residentials

- Cigar room -

THÔNG TIN DỰ ÁN

In addition to this, you need to know more about it.

  • Công trình: phòng cigar kết hợp bày rượu vang

  • Phong cách: luxury

  • Thiết kế & t hi công: CKAA JSC

  • Hoàn thiện: 2018

  • Địa điểm dự án: 20 Núi Trúc, Ba Đình, HN

  • Diện tích: 30 m2

bottom of page