Residentials 

- Cigar room -

         THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Công trình: phòng cigar kết hợp bày rượu vang

  • Phong cách: luxury

  • Thiết kế & thi công: C.K.A.A JSC

  • Hoàn thiện: 2018

  • Địa điểm dự án: 20 Núi Trúc, Ba Đình, HN

  • Diện tích: 30 m2