Restaurants 

- Ch Ká -

         THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Công trình: nhà hàng món cá

  • Phong cách: indochine, rustic

  • Thiết kế: C.K.A.A JSC

  • Hoàn thiện: 2018

  • Địa điểm dự án: 13-15 Ngô Thì Nhậm, HBT, HN

  • Diện tích: 460 m2