top of page

Shop

- An spa garden -

THÔNG TIN DỰ ÁN

In addition to this, you need to know more about it.

  • Công trình: Trung tam chăm sóc sắc đẹp

  • Phong cách: Nhật Bản hiện đại

  • Thiết kế: CKAA JSC

  • Địa điểm: Văn Quán, Hà Đông, HN

  • Diện tích: 450 m2

bottom of page