top of page

Shop

- An nail -

THÔNG TIN DỰ ÁN

In addition to this, you need to know more about it.

  • Công trình: cửa hàng salon cao cấp

  • Phong cách: indochina, hiện đại

  • Thiết kế: CKAA JSC

  • Diện tích: 250 m2

  • Địa điểm: Văn Quán, Hà Đông, HN

bottom of page