top of page

Restaurants

- AN japanese restaurant -

THÔNG TIN DỰ ÁN

In addition to this, you need to know more about it.

  • Công trình: nhà hàng món Nhật

  • Phong cách: Nhật Bản hiện đại

  • Thiết kế : CKAA JSC

  • Địa điểm dự án: Văn Quán, Hà Đông, HN

  • Diện tích: 430 m2

bottom of page